Wyrażenie woli zapisania na szczepienia

Formularz jest przeznaczony WYŁĄCZNIE dla osób które otrzymały zaproszenie do jego wypełnienia oraz spełniają wszystkie warunki programu. Pozostałe zgłoszenia zostaną usunięte bez rozpatrzenia.